खबर ठुलो छ

नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित सख्या ४ हजार ३ सय ६४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज २७९ जना संक्रमित थपिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार आज २७९ जना थपिएकामा पुरुष २५७ र महिला २२ जना छन् । कुल संक्रमित मध्ये पुरुष ४ हजार ५५ र महिला ३०९ जना छन् । अहिलेसम्म ७२ जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या १५ जना पुगेको छ ।

संक्रमितको विवरण

१.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८.मोरङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९.झापाकामहिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०.झापाकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११.झापाकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२.झापाकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३.झापाकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४.चितवनकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५.चितवनकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६.उदयपुरकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७.नवलपुरकापुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७.नवलपरासी पश्चिमका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२८.नवलपरासी पश्चिमका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२९.नवलपरासी पश्चिमका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३०.नवलपरासी पश्चिमका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३१.नवलपरासी पश्चिमका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३२.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३३.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३४.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३५.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३६.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३७.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३८.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
३९.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४०.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४१.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४२.पाल्पाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४३.पाल्पाका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४४.प्युठानका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४५.प्युठानका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४६.प्युठानका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४७.प्युठानका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४८.प्युठानका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
४९.प्युठानका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५०.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५१.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५२.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५३.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५४.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५५.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५६.रुपन्देहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५७.बाकेका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५८.बाकेका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
५९.बाकेका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६०.बर्दियाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६१.सप्तरीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६२.सप्तरीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६३.सप्तरीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६४.सप्तरीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६५.सप्तरीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६६.सप्तरीका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६७.सुर्खेतका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६८.सुर्खेतका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
६९.सुर्खेतका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७०.सुर्खेतका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७१.सुर्खेतका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७२.सुर्खेतका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७३.सुर्खेतका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७४.सुर्खेतका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७५.सुर्खेतका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७६.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७७.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७८.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
७९.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८०.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८१.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८२.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८३.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८४.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८५.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८६.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८७.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८८.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
८९.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९०.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९१.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९२.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९३.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९४.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९५.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९६.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९७.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९८.दैलेखका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
९९.दैलेखका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१००.दैलेखका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०१.जाजरकोटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०२.जाजरकोटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०३.जाजरकोटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०४.दार्चुलाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०५.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०६.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०७.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०८.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१०९.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११०.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१११.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११२.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११३.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११४.कैलालीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११५.कैलालीका बालिका, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११६.कैलालीका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११७.कंचनपुरका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११८.कंचनपुरका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
११९.डढेलधुराका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२०.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२१.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२२.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२३.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२४.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२५.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२६.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२७.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२८.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१२९.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३०.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३१.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३२.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३३.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३४.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३५.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३६.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३७.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३८.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१३९.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४०.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४१.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४२.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४३.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४४.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४५.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४६.कपिलवस्तुका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४७.कपिलवस्तुका बालक, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४८.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१४९.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५०.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५१.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५२.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५३.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५४.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५५.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५६.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५७.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५८.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१५९.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६०.धादिङका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६१.धादिङका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६२.धादिङका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६३.धादिङका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६४.धादिङका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६५.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६६.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६७.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६८.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१६९.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७०.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७१.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७२.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७३.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७४.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७५.धनुषाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७६.गोर्खाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७७.गोर्खाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७८.गोर्खाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१७९.गोर्खाका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८०.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८१.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८२.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८३.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८४.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८५.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८६.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८७.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८८.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१८९.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९०.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९१.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९२.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९३.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९४.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९५.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९६.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९७.कपिलवस्तुका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९८.कपिलवस्तुका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
१९९.कपिलवस्तुका महिला,जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२००.कपिलवस्तुका महिला,जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०१.कपिलवस्तुका बालिका, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०२.नुवाकोटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०३.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०४.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०५.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०६.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०७.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०८.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२०९.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१०.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२११.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१२.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१३.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१४.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१५.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१६.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१७.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१८.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२१९.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२०.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२१.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२२.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२३.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२४.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२५.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२६.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२७.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२८.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२२९.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३०.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३१.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३२.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३३.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३४.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३५.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३६.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३७.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३८.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२३९.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४०.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४१.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४२.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४३.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४४.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४५.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४६.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४७.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४८.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२४९.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५०.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५१.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५२.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५३.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५४.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५५.रौतहटका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५६.रौतहटका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५७.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५८.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२५९.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६०.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६१.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६२.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६३.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६४.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६५.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६६.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६७.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६८.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२६९.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७०.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७१.सर्लाहीका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७२.सिन्धुपाल्चोकका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७३.सिन्धुपाल्चोकका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७४.सिराहाका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७५.उदयपुरका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७६.उदयपुरका पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७७.उदयपुरका महिला, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७८.पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको
२७९.पुरुष, जेठ २८ मा पत्ता लागेको

बुधबार, जेठ २८, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनमत

आउदो निर्वाचनमा तपाईको मत कुन पार्टीलाई ?

View Results

Loading ... Loading ...
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया